Next-Gen

Töökuulutused

by You,
Last updated 9 months ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Töökuulutused

HEI SINA, SUPER-ÕPETAJA,JUST SIND ME OLEME OTSINUD!

Omad vastavat haridust?Oled positiivse ellusuhtumisega?Oskad hästi kasutada digivahendeid?

Kostivere Kool ootab enda perre: *inglise keele õpetajat *kehalise kasvatuse õpetajat *eripedagoogi *koolipsühholoogi

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 31. maiks 2018 meiliaadressil kool@kostivere.edu.ee.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.