Tipus d'insectes

In Glogpedia

by bionatura
Last updated 7 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Animals

Toggle fullscreen Print glog
Tipus d'insectes

Formigues, abelles,etc. Tenen dos parells d'ales membranoses, tot o que alguns himenòpters no en tenen. L'aparell bucal està adaptat per llepar, mossegar i xuclar líquids. Viuen en societats organitzades.

TIPUS D'INSECTES

Himenòpters

Escarabats. Tenen dos parells d'ales. Les anteriors són gruixudes, dures i opaques, i les posteriors, membranoses, i les tenen plegades sota les primeres quan estan en repòs. L'aparell bucal és mossegador i mastegador.

Coleòpters

Xinxes. Tenen dos parells d'ales. Les anteriors tenen una part engruixida i les posteriors són membranoses. La boca està adaptada per perforar i per xuclar

Heteròpters

Saltamartins i grills. Tenen dos parells d'ales, les anteriors endurides i les posteriors plegades sotes les primeres. L'aparell bucal és mastegador.

Mosques i mosquits. Tenen un parell d'ales membranoses. Les posteriors estan reduïdes a òrgans que mantenen l'equilibri quan volen, anomenats balancins. L'aparell bucal és xuclador

Puces. No tenen ales. Les potes estan adaptades per fer salts. La boca és xucladora i està daptada per perforar la pell

Ortòpters

Estisoretes. Tenen les ales anteriors molt curtes i les posteriors molt grosses i membranoses, plegades sota les primeres en estat de repòs. L'aparell bucal és mastegador

Papallones i arnes. Tenen dos parells d'ales membranoses amb escates. L'aparell bucal és xuclador i està enrotllat en estat de repòs.

Lepidòpters

Libèlules. Tenen dos parells d'ales estretes, grosses i membranoses. L'aparell bucal és mastegador

Odonats

Dermàpters

Dípters

Sifonàpters


Comments

    There are no comments for this Glog.