Next-Gen

Tinc el cor content

by fpboigues
Last updated 3 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
Tinc el cor content

Capacitats físiques bàsiques

Tinc el cor content

L'Índex cardíac MàximL'Índex Cardíac Màxim és el màxim nombre de pulsacions que NO HAURÍEM MAI sobrepassar .No ens passarà res si això passa (ni infarts , ni morts , ni problemes greus ni res !! ) però NO ÉS ACONSELLABLE ( si pensem en la SALUT ) sotmetre al cor a esforços tan intensos .Aquest I.C.M. dependrà de l'edat de la persona . A major edat se suposa una menor intensitat en el treball .Fórmula ICM I.C.M ( per als nois ) = 220 - edatI.C.M ( per a les noies ) = 226 - edatPer exemple , una noia de 14 anys tindrà un ICM de : 226-14 = 212 p / min

Força

És la capacitat de l’ésser humà de superar o d’actuaren contra d’ unaresistència exterior, gràcies a la contracció dels músculs.

És la capacitat de fer un moviment el més ampli possible d’ una articulació (unió de dos o més ossos), sense que provoqui cap mena de lesió.

Flexibilitat

És la capacitat de l’ ésser humà de realitzar accions motrius (moviments) en un temps mínim.

És la capacitat de fer un esforç durant un període de temps molt gran.

Velocitat

Resistència

Esports i CFB


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.