Tic-Tac

by carlospina97
Last updated 7 years ago

Discipline:
World Languages
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
Tic-Tac

“Hai que comprender (…) que todos somos carne, (…) e ao cabo a carne é coma todo, que non dura”

“As cousas que se escriben coa man esquerda parece que son máis verdade. Porque, queiras que non, telas que pensar máis despacio e é como se as fixeses máis a mantenta”

“Cágate en Dios ao saudar o día, antes de cada comida e en rezando as oracións antes de deitarte”

“Dixéranlle que se un vai moito tempo en barco que se mareaba, (…) pero se era tan bonito e tan grande el non había cansar de andar por el. A el non lle había marear”

“E logo cando me chamaba da cruz. Aí era cando máis gusto me daba”

“Ás veces se pregunta un na vida, ¿para qué carallo viñemos ao mundo? (…) É duro chegar a preguntarse eso”


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.