Thyroxine

In Glogpedia

by Leethewhy
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology

Toggle fullscreen Print glog
Thyroxine

TRANSPORTHet grootste deel van het thyroxine in het bloed is gebonden aan transporteiwitten. Alleen thyroxine dat niet gebonden is, kan biologische effecten veroorzaken.

De helft van het thyroxine wordt in weefsels afgebroken. De andere helft wordt in de lever afgebroken en weggevoerd via gal. Ook wordt er een beetje van dit hormoon uitgescheiden via de nieren.

Thyroxine

De schildklier scheidt in beperkte mate T3 uit in de bloedbaan, maar hij zal vooral T4(thyroxine) uitscheiden. In de weefsels wordt T4 omgezet naar T3.

Thyroxine is een prohormoon dat geproduceerd en afgescheiden wordt door de schildklier. Het is beter bekend als T4. Schildklierhormonen zijn essentieel voor normale groei en ontwikkeling en hebben veel effecten op de stofwisseling. Zo spelen ze een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel, de synthese, mobilisatie en afbraak van vetten en het verhoogt het aantal catecholamine-receptoren op de celmembraan (effect op hartfrequentie).

Extra thyroxine veroorzaakt versnelde werking van een groot aantal lichaamsfuncties, minder thyroxine veroorzaken het tegenovergestelde. De versnelde lichaamsfuncties veroorzaken andere symptomen; o.a. nervositeit, trillende handen. hartproblemen, kortademigheid en huidproblemen.

Wat is het?

Afbraak

Wat gebeurt er bij een teveel of tekort?

Bij de foetus hebben de schildklierhormonen T3 en T4 een belangrijke rol in de ontwikkeling van de hersenen.


Comments

    There are no comments for this Glog.