Three easy tools for curation of learning content

by sunrise651
Last updated 5 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Lesson Planning

Toggle fullscreen Print glog
Three easy tools for curation of learning content

3 лесни инструмента за избиране, организиране и подреждане на учебно съдържание - от блога

Edynco - инструмент за създаване на учебни карти

symbalooEDU -персонифицирана работна среда

Какво преставлява?

Как да създадем учебна карта с Edynco

5 правила за дизайн при създаване на учебна карта с Edynco

Моята учебна карта - фразеологични глаголи по АЕ

помощ от сайта

Какво преставлява?

Накратко за работа със symbaloo инструмента

Моето symbaloo за работните ни места в интернет

You Tube sybaloo

LessonPaths (MentorMob) - за създаване, споделяне и разучаване на учебни списъци

Накратко за работа с инструмента

Списък със сайтове за мобилни приложения

Списък на нашите елекронни учебници и тестове

Как да използваме?

Какво преставлява?


Comments

    There are no comments for this Glog.