TENAGA

In Glogpedia

by USAHA25
Last updated 6 years ago

Discipline:
Partners
Subject:
Energy

Toggle fullscreen Print glog
TENAGA

Tenaga cahaya adalah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya.Tenaga cahaya boleh dilihat oleh mata.Tanpa cahaya,mata tidak dapat melihat.Tenaga cahaya boleh bergerak dalam vakum & dalam satu garis lurus dalam bentuk gelombang.Objek bercahaya adalah satu objek yang mengeluarkan cahayanya tersendiri seperti Matahari & bintang.Objek tidak bercahaya adalah satu objek yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri tetapi ia hanya boleh memantulkan cahaya seperti cermin.Kegunaan tenaga cahaya:*Membekalkan kepada sel solar.*Menyangkan filem.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TENAGA

Tenaga kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh jasad yang bergerak.Tenaga kinetik sesuatu objek yang bergantung kepada jisim dan halaju.Tenaga kinetik akan meningkat jika:1)Jisim sesuatu objek itu bertambah.2)Halaju sesuatu objek itu meningkat.Tenaga bagi objek pegun adalah sifar.Kegunaan elektrik*Angin berguna untuk mengubah layar sesebuah kincir angin.*Air yang mengalir digunakan untuk mengangkut kayu balak dalam industri pembalakan.

Tenaga kepayaan adalah tenaga yang tersimpan dalam badan kerana kedudukannya atau keadaan fizikalnya.Tenaga keupayaan sesuatu objek bergantung kepada:!)Jisim objek.2)Jarak objek dari permukaan bumi.3)Kuasa tarikan graviti ke atas objek.Tenga keupayaan graviti sesuatu objek yang berada di atas permukaan bumi adalah sifar.Contoh kegunaan tenaga keupayaan graviti:*Kanak-kanak boleh meluncur dengan mudah menuruni papan gelongsor.Tenaga keupyaan elastik wujud dalam bahan kenyal.Kegunaan tenga keupayaan elastik:*Tali getah lastik boleh melontarkan batu apabila ditarik & dilepaskan.

TENAGA KINETIK

TENAGA KEUPAYAAN

TENAGA CAHAYA

Tenaga haba adalah tenaga yang tersimpan dalam objek panas.Tenaga haba sesuatu jasad adalah bergantung kepada suhu dan isipadu jasad.Tenaga haba mengalir dari kawasan panas ke sejuk oleh konduksi,perolahan & radiasi.Kulit manusia memantau haba melalui resepter deria.Kegunaan tenaga haba:*Mengeringkan pakaian yang basah.*Memanaskan air & memasak makanan.

TENAGA HABA

Tenaga bunyi adalah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang bergetar.Objek yang bergetar menghasilkan pergerakan yang berulang..Apabila sesuatu objek bergetar,udara di sekelilingnya juga turut bergetar.Udara yang bergetar membentuk gelombang bunyi.Gelombang bunyi akan didengari oleh telinga manusia sebgai bunyi.Tenaga bunyi boleh dipindahkan melalui udara,pepejal & cecair.Ia tidak boleh berggerak dalam vakum.Contoh objek yang menghasilkan tenaga bunyi:1)Siren kereta polis. 2)Wisel yang ditiup.

TENAGA BUNYI

TENAGA KIMIA

Tenaga kimia adalah tenaga yang tersimpan di dalam bahan kimia.Apabila suatu bahan mengalami tindak balas kimia,tenaga kimia yang tersimpan akan dibebaskan dan ditegur dalam bentuk tenaga.Tenaga kimia didapati pada bahan api,makanan & sel-sel elektrokimia.Semasa pembakaran,tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan api akan dibebaskan dalam bentuk haba & cahaya.Dalam pengoksidaan makanan,tenaga kimia yang tersimpan di dalam makanan akan ditukarkan kepada tenaga haba untuk memanaskan bahan.Apabila suatu sel kimia digunakan,tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga cahaya,haba,elektrik & lain-lain.Kegunaan tenaga kimia:*Bateri digunakan untuk menyalakan mentol.*Petroleum dibakar untuk mengendalikan enjin/motor.

TENAGA ELEKTRIK

Tenaga elektrik ialah tenaga yang dihasilkan oleh cas elektrik.Tenaga elektrik dibekalkan dalam bentuk kuasa elektrik & kemudiannya ditukar kepada bentuk tenaga yang lain untuk melakukan kerja.Contoh tenaga elektrik:1)Dinamo2)BateriKegunaan tenaga kimia:*Menyalakan lampu*Mengendalikan motor & enjin elektrik.

Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam nukleus atom.Tenaga ini juga dikenali sebagai tenaga atom.Contoh tindak balas tenaga nuklear:1)Pembelahan nuklear.2)Pelakuran nuklear.Kegunaan tenaga nuklear:*Menghasilkan senjata seperti bom atom.*Menjana tenaga untuk mengendalikan mesin & kapal selam.

TENAGA NUKLEAR

TENAGA MEKANIKAL

Tenaga kimia dihasilkan apabila suatu mesin atau objek berubah kedudukannya.Tenaga ini juga dikenali sebagai tenaga gerakan.Tenaga ini terdiri daripada tenaga kinetik & keupayaan.Kegunaan tenaga mekanikal:*Menunggakan basikal.*Bermain yo yo.

Tenaga solar ialah tenaga yang dihasilkan semasa proses pelakuran nuklear di dalam teras matahari.Hampir semua tenaga yang wujud adalah berasal dari Matahari.Kegunaan tenaga solar:*Mengeringkan pakaian.*Membolehkan sel-sel solar menjaga tenaga elektrik.

TENAGA SOLAR

Your text here

VIDEO


Comments

    There are no comments for this Glog.