tenaga

In Glogpedia

by BESTARI15
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment

Toggle fullscreen Print glog
tenaga

Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan sesuatu kerja

TENAGA

JENIS-JENIS TENAGA1 . Tenaga kinetik- Tenaga dimiliki oleh objek bergerak2 . Tenaga keupayaan- Tenaga tersimpan dalam sesuatu jasad3 . Tenaga haba- Tenaga yang terdapat pada benda panas .4 . Tenaga elektrik- Tenaga dihasilkan oleh cas-cas elektrik yang mengalir5 . Tenaga cahaya- Tenaga dijumpai pada semua benda yang mengeluarkan cahaya6 . Tenaga bunyi- Tenaga yang dihasilkan oleh jasad yang bergetar7 . Tenaga nuklear- Tenaga disimpan dalam nukleus sesuatu atom8 . Tenaga mekanik- Gabungan tenaga keupayaan dan tenaga kinetik9 . Tenaga kimia- Tenaga yang tersimpan dalam bahan- bahan kimia

SUMBER-SUMBER TENAGA1 . Matahari2 . Bahan api fosil3 . Geoterma4 . Ombak5 . Air6 . Biojisim7 . Angin8 . Bahan radioktif

Our Equipment

APA ITU TENAGA ?

PERUBAHAN TENAGA KIMIA KEPADA TENAGA HABA DAN CAHAYA

PERUBAHAN TENAGA ELEKTRIK KEPADA TENAGA BUNYI DAN CAHAYA

PERUBAHAN TENAGA KINETIK KEPADA TENAGA CAHAYA

PERUBAHAN TENAGA

PERUBAHAN TENAGA


Comments

    There are no comments for this Glog.