Tenaga

In Glogpedia

by cita8
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment

Toggle fullscreen Print glog
Tenaga

a)Geortema e)Airb)Ombak f )Bahan api c)Angin g)Mataharid)Biojisim h)Radioaktif

Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja.Setiap hidupan memerlukan tenaga untuk melakukan kerja seperti bergerak,bernafas dan makan.

DEFINISI

TENAGA KEUPAYAAN

a)Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan.contohnya:Seorang murid yang menaiki tangga.:Tenaga yang berubah ialah Tenaga Kimia ke Kinetik ke Keupayaan.

PERUBAHANTENAGA

TENAGA

SUMBER TENAGA

TENAGA HABA

TENAGA BUNYI

TENAGA ELEKTRIK


Comments

    There are no comments for this Glog.