Template Experiment

by egesuu
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Templates
Grade:
8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
Template Experiment

Your text here.....................................................................................................................................................................................................

KİMYA

Method What did we do?

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini ve tepkimelerini araştıran bilim dalıdır. Kimya bilimi daha kapsamlı bir ifadeyle, maddelerin özellikleriyle, maddelerin sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşiklerle , kimyasal tepkimelerle, maddenin halleriyle, moleküller arası ve moleküller kuvvetlerle, kimyasal bağlarla, tepkime kinetiğiyle ve kimyasal dengenin prensipleriyle ve benzeri konularla ilgilenir. Kimya'nın ana alt bilim dalları, analitik, anorganik, organik kimya, fizikokimya ve biyokimyadır.

Avogadro yasasıBoyle yasasıCharles yasasıGay-Lussac yasasıEnerjinin korunumu yasasıKütlenin korunumu yasasıDalton yasasıSabit oranlar yasasıDulomg-Petit yasasıFaraday'ın elektroliz yasasıGay-Lussac yasasıGraham difüzyon yasasıİdeal gaz yasasıKatlı oranlar yasasıPeryodik tablo yasası

KİMYANIN YASALARI

Kimyanın Alt Bilim Dalları

Enter text

Analitik kimyaAnorganik kimyaOrganik kimyaFizikokimyaTermodinamikSpektroskopiKimyasal kinetikTeorik kimya


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.