Tapat mo,linis mo

In Glogpedia

by kimot
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Influence on Ecology
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
Tapat mo,linis mo

SLOGAN-Tapat mo..Linis Mo!

Gusto mo ba ng maayos na kapaligiran?

umpisahan mo sa sarili, tahanan at pamayanan mo...

para sayo..at para sa susunod na henerasyon..KILOS NA!NOW NA!

Ang ganda ng kalikasan ay tunay na yamanBahagi na ito ng aking kabataan.Ito ang pundasyon ng ating kinabukasan.Kaya’t pagsisikapan kong ito’y pakaingatan.


Comments

    There are no comments for this Glog.