Tag der Freiheit

In Glogpedia

by beta4310
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World History

Toggle fullscreen Print glog
Tag der Freiheit

7 grudnia podpisanie Układu między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o normalizacji stosunków miedzy obu państwami.

17.06.1991 rTraktat między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Projekt PSP Prószków w ramach akcji PNWM "Dzień Wolności.de | Tag der Freiheit.pl."

1945

1961

1970

1989

1991

Z kart historii

Obrady Okrągłego Stołuvom 6. Februarbis 5. April 1989 Rundtischgespräche

Budowa Muru Berlińskiego13. August 1961 Bau der Berliner Mauer

Zakończenie II. wojny światowejEnde des II. Weltkrieges

9. maja 1945

"Ocalić od zapomnienia"

7. grudnia

"Warschauer Vertrag" Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über die Grundlagender Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen.

4 czerwiec 1989 pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu

9.11.1989 Upadek Muru BerlińskiegoMauerfall

12. 11.1989 "Msza pojednania" w Krzyżowej Versöhnungsmesse in Kreisau


Tags

Comments

  • beta4310 7 years ago

    beta4310's avatar

    Plakat wykonany w ramach projektu Dzień wolności.pl /Tag der Freiheit. de