Sztuka romanska

In Glogpedia

by hejter66669
Last updated 7 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Architecture

Toggle fullscreen Print glog
Sztuka romanska

Sztuka romańska – styl w sztukach plastycznych XI-XIII wieku, ukształtowany w Europie zachodniej. Sztuka ta wyrosła na bazie antyku oraz doświadczeń sztuki karolińskiej i ottońskiej, także bizantyńskiej. Romanizm związany był przede wszystkim z Kościołem i stąd obecny był przede wszystkim w sztuce sakralnej.

Kościoły budowano na planie krzyża

Źródła:http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_roma%C5%84ska

Sztuka romańska

Cechy charakterystyczne dla stylu romańskiego - grube mury - małe okna - sklepienie kolebkowe lub krzyżowe - prostota form - mało ozdób - masywne budowle


Tags

pl

Comments

    There are no comments for this Glog.