Sydney

In Glogpedia

by hercik
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography

Toggle fullscreen Print glog
Sydney

University of Sydney byla založena r. 1850 a je nejstarší v Austrálii. Patří zde mezi nejprestižnější a má 16 fakult.

Sydney

Světové centrum umění, kultury, zábavy, vzdělání a turismu

Write your text here

Write your text here

Sydney Opera House, jedna z nejznámnějších budov Austrálie. Navržena r. 1956 dánským architektem Jørn Utzonem. Nachází se v přístavu Port Jackson.

Sydney Tower, nejvyšší (305 m) volně stojící stavba v Sydney. Je zde plošina pro návštěvníky a 2 točící se restaurace.

Sydney Harbour bridge, nejdelší (503 m) obloukový most na světě. Je zde možnost vystoupat na vyhlídkovou plošinu.

Luna Park otevřený od roku 1935, na východním břehu Lavender Bay. Kvůli hluku otevřen jen při výjimečných příležitostech, svátcích a o víkendech.

Royal Botanic Gardens, byly otebřeny r. 1816, jsou největší ve městě, nachází se zde tropická pyramida


Comments

    There are no comments for this Glog.