Sukli sa pagmamahal

In Glogpedia

by PaulHuanggg
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Psychology

Toggle fullscreen Print glog
Sukli sa pagmamahal

Ang pagiging mabuting anak sa ating mga magulang ay isang utos ng Diyos sa atin. Ito ay isang obligasyon at magandang sukli natin sa kanila sa kabila ng kanilang sakripisyo at pagiging mabuting magulang sa atin.

Ikinaagagalak ng ating mga magulang ang pagiging mapagmahal, marunong rumespeto at magalang sa kanila. Ngunit, dakila sila dahil kahit na tayo ay mga sutil, nariyan pa din sila upang umalalay para h'wag tayong mapahamak.

Sukli sa Pagmamahal

Mabuting anak, Ikinagagalak!

Mga mabuting ugali:

Ang pagsukli..

'Di pinagaaralan kung paano maging isang mabuting anak. 'Di sa materyal na bagay nasusukat ang pagbibigay sukli sa pagmamahal ng ating mga magulang. Ang pagtanaw lang ng utang na loob at pagpaparamdam na mahal natin sila ay sapat na.

Mga gabay mula kay Inay at Itay..


Comments

    There are no comments for this Glog.