Suid-Afrika: 20 Jaar van Demokrasie, 20 Jaar van Hoop

In Glogpedia

by AlwaysBLG
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography

Toggle fullscreen Print glog
Suid-Afrika: 20 Jaar van Demokrasie, 20 Jaar van Hoop

Suid-Afrika: 20 Jaar van Demokrasie, 20 Jaar van Hoop

Geskiedenis

- Die Nasionale party het in 1948 aan bewind gekom en alle nie-blanke rasse se regte weggevat.- Hierdie Apartheid het baie opstand en geweld veroorsaak in die land.- Kort voor 1994 het President F.W. de Klerk alle politieke partye toegelaat om weer aktief te word.- Nelson Mandela is vrygelaat in 1990 en het die eerste verkiesing in 1994 gewen en begin om die groot skeiding tussen die verskillende rassegroepe in Suid-Afrika tot niet te maak.

Demokrasie

Demokrasie beteken 'die meerderheid besluit'. In Suid Afrika word demokrasie geïmplementeer deur elke persoon in die land die reg te gee om te stem en die politieke party met die meeste stemme wen.

Prestasies

1994 – Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing.1995 – Suid-Afrika wen die Rugby Wêreldbeker-toernooi.1996 – Die nuwe Grondwet word ingestel.2002 – Mark Shuttleworth is die eerste Suid-Afrikaner om die ruimte te besoek.2004 – Charlize Theron (Suid-Afrikaans gebore) wen ‘n Oscar.2010 – Die Sokker Wêreldbeker-toernooi word in Suid-Afrika gehou.2012 – Tafelberg word as die wereld se 7de wonder verklaar.2014 – Die 5de demokratiese verkiesing word gehou.

Rassisme, seksisme, politieke worstelinge en ook kwessies wat opduik as gevolg van President Zuma en Julius Malema. Ons het ook verskeie probleme met die onderwyssisteem, gesondheidsdienste en werkloosheid. Maar daar kan hieraan gewerk word.

Probleme

Toekoms?

Ons wil graag 'n toekoms sien waar Suid-Afrikaners verenig is en diskriminasie verdwyn het. Ons as Suid-Afrikaners sal ons perspektiewe en houdings teenoor mekaar moet verander en saamstaan om 'n verskil te kan maak.

En nog vele meer!


Comments

    There are no comments for this Glog.