Stormen på Bastillen

In Glogpedia

by Anita7300
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World History

Toggle fullscreen Print glog
Stormen på Bastillen

Stormen på Bastillen(Brev fra Løjtnant)

Stormen

Bastilliedagen

Grev LaunayKommandant*Ringe kendskab til krigsvæsen*Ville styrke besætningen på Bastillen*Var angst*Hører efter, men handler ikke* taber hovedet (løjtnantens holdning)*Overgiver sig, selvom de er ved at vinde* Bliver halshugget

Personligheder* Hr. Grev Launay (kommendant)* Invalider (ældre soldater)* Officerene * Løjtnanten (fortælleren)* Repræsentanter for borgere * Borgere*De franske gardere*Guvernøren*Pøbelen

Nationalforsamlingen

Handlingsforløb1. Soldater på Bastillen (først 80 senere 30 ekstra)2. Launay frygter et angreb3. Officerene er uenige i Launays beslutninger4. Soldaterne trækkes ind i den indre del af fæstningen (dårligere forsvarsmuligheder)5. Borgerne angriber kl. 15 d. 14 juli 6. Vindebroen og porte ødelægges (forbud mod forsvar)7. Tilladelse til at skyde mod borgerne bliver givet (overtalelse kræves)8. Borgerne sættes ild til huse ind i gården - giver dårligt udsyn)9. Launay sender en tambour til at give tegn på overgivelse (hvis ikke = fæstningen ville blive sprængt i luften)10. Borgerne acceptere ikke overgivelsen11. Invalider sænker vindebroen - borgerne har frit adgang til Bastillen12. Soldaterne bliver afvæbnet og ført mod rådhuset13. På gåturen, bliver soldater skældt ud, truet og myrdet14. Launay blev halshugget15. Løjtnanten giver udsagn om, at han er klar til at kæmpe på borgernes side.

Ilustration af stormen på Bastillen

Frihed, lighed og broderskab


Comments

    There are no comments for this Glog.