[2015] Ванеса Нора (Икономика и мениджмънт): stingrays

by DesiTsokova
Last updated 3 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
[2015] Ванеса Нора (Икономика и мениджмънт): stingrays

Скатовете са надразред хрущялни риби обединяващ морски видове. Познати са околко 500 вида.

Скатове

Oпашката му има форма на копие, в което има токсини, способни да убият човек. Обитава плитките зони на умерените морета. На дължина достига около 2 м и тежи приблизително 350 кг.

Тялото на скатовете е широко и сплеснато . Хрилните отвори се намират на долната страна на главата. Гръбната им перка се сраства със страните на тялото.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.