Stilska sredstva 2

by LjiljanaL
Last updated 4 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Poetry

Toggle fullscreen Print glog
Stilska sredstva 2

FIGUREKONSTRUKCIJE

Inverzija − red riječi ili dijelova rečenice obrnut od gramatički pravilnog

Polisindeton − nizanje veznika bez gramatičke potrebe

Elipsa − izostavljanje riječi iz rečenične cjeline pri čemu se smisao cjeline može shvatiti

Retoričko pitanje − pitanje na koje se ne očekuje odgovor

Asindeton - izostavljanje veznika između riječi ili rečenica


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.