Stelling vna Pythagoras - theorie

by IndoTine
Last updated 8 years ago

Discipline:
Math
Subject:
Geometry

Toggle fullscreen Print glog
Stelling vna Pythagoras - theorie

Eeuwenoud probleem:Hoe kan je een rechte hoek maken?

Egyptenaren:13 knopenmethode:één touw met 13 knopen op gelijke afstand.1ste knoop = belangrijk4de knoop = belangrijk (+3)8ste knoop = belangrijk (+4)13de knoop = belangrijk (+5)4de en 8ste knoop vastmaken1ste en laatste knoop naar elkaar brengenJe hebt een rechthoekige driehoek!

De Griek Pythagoras (596-475v.C.) maakte veel reizen. Zo kwam hij ook in Egypte en daar zag hij de werkmensen dat speciale touw gebruiken.Hij wilde dat ook met andere afstanden kunnen toepassen. Hij bewees dus dat dat ook voor andere afmetingen kon. Dit werd dan zijn Stelling van Pythagoras

Geloof je niet dat het gele en groene vierkantje samen het witte vierkantje vormen? Kijk dan eens naar het volgende filmpje!


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.