Stelling van Pythagoras gebruiken bij het oplossen van problemen

In Glogpedia

by IndoTine
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Math
Subject:
Geometry

Toggle fullscreen Print glog
Stelling van Pythagoras gebruiken bij het oplossen van problemen

We weten nu wie die Pythagoras was,en dat hij zijn inspiratie bij de Egyptenaren haalde. We weten ook hoe we kunnen bewijzen dat zijn stelling klopt. Nu gaan we zien hoe jullie hiermee zelf problemen kunnen oplossen!

Bereken de schuine zijde.c =?a² + b² = c²c = vierkantswortel van (a²+b²)

Bereken een rechthoekszijdea = ?a² + b² = c²a = vierkantswortel van (c² - a²)

Is het een rechte hoek?kan je ook berekenen.

Is het een moeilijke berekening of wil je controleren?Dat kan! via: http://www.rekenmachineonline.com/stelling-van-pythagoras/


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.