Stamcelonderzoek

In Glogpedia

by piensas
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Cell Biology

Toggle fullscreen Print glog
Stamcelonderzoek

Stamcelonderzoek

Louis Penning is, geïnspireerd door zijn docent op de middelbare school, biologie gaan studeren in Leiden. Naarmate de studie vorderde liet hij zich fascineren door de werking van cellen. Hoe worden cellen aangestuurd en wanneer gaat het mis? Na zijn promoveren heeft hij gekozen voor de competitieve wereld van het onderzoek doen binnen universiteiten. Hij heeft gewerkt in Gent, Nijmegen, Leiden en werkt nu sinds 2002 bij de universiteit van Utrecht op de faculteit diergeneeskunde. Op het begin van zijn carrière deed hij de experimenten echt zelf, maar nu is hij degene die de uitkomsten van het onderzoek beter gaat bekijken. Hierbij vraagt hij zich af wat deze uitkomsten betekenen. Daarnaast bedenkt hij nieuwe onderzoeken. Ook geeft Louis lessen op de universiteit. Hij begeleidt kleine werkgroepen bij het doen van onderzoeken. Hij heeft twee dochters op Het Baarnsch Lyceum.

Wat onderzoekt dr. Penning momenteel?Samen met een groep wetenschappers onderzoekt Louis of het helpt aan stamcel transplantatie te doen om leverziektes te genezen. Bij een stamcel transplantatie worden er niet werkende stamcellen, of stamcellen die niet doen wat ze moeten doen, uit het lichaam gehaald, buiten het lichaam gestimuleerd om wel te specialiseren en de foutjes in het lichaam te herstellen en dan weer teruggestopt in het lichaam. Het voordeel is dat het je eigen cellen zijn, en er dus veel minder kans op afstoting of allergie is.Bij muizen heeft het gewerkt. Of het bij de drie honden waarbij het is getest werkt is nog niet zeker. De wetenschappers hopen over minder dan twee jaar te weten of het werkt en het dan ook te kunnen publiceren.

Wat is een stamcel eigenlijk?Een stamcel is een cel die in staat is om in een ander celtype te veranderen.Het is een reservecel die steeds verder kan specialiseren, bijvoorbeeld in een levercel.

Wat is het probleem bij “gewone” levertransplantaties?Het probleem is simpelweg dat er maar weinig donoren zijn, dus mensen die een nieuw orgaan hebben moeten vaak jaren in slechte gezondheid wachten. Daarnaast blijft er altijd kans op afstoting, het lichaam wordt natuurlijk wel getest en aan de best passende niet gekoppeld, maar lichamen zijn onvoorspelbaar en kunnen dus vaak alsnog slecht reageren. Het lichaam ziet bij een afstoting het nieuwe orgaan als een bedreiging en maakt antistoffen aan.

Hoe verzin je een onderzoek? Het is niet meer van deze tijd om zomaar op een nieuw onderzoek te komen. Wat hij dus doet is lezen over onderzoeken van anderen. Als voorbeeld nam hij een glas. Gewoon is het voor ons dat een glas vol raakt wanneer je er water in schenkt, maar op het moment dat dit niet gebeurt, wil men weten waarom. Als er dan iemand is die zegt dat het komt door een gat in het glas, kan jij gaan testen of dit probleem ook zo is bij jouw theepot, die ook maar niet vol raakt. Zo komen nieuwe onderzoeken tot stand.

ProefschriftDe onderzoekers hebben een stof gemaakt die reageert op warm licht. Deze stof ging in de kankercellen zitten die hierdoor werden vernietigd. Helaas werden ook andere cellen aangepast. Dit onderzoek werd gefinancierd door het KWF en hier zijn 7 wetenschappelijke artikelen over geschreven.

Saskia Appelo & Pia Termijn


Comments

    There are no comments for this Glog.