Stadia beeldende ontwikkeling

In Glogpedia

by marliesterbeek
Last updated 6 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Graphic Arts

Toggle fullscreen Print glog
Stadia beeldende ontwikkeling

Toetsdoel 7. De student kent de stadia van (beeldende) ontwikkeling en kan dit inzichtelijk maken.

Over het beeldend vermogen van kleuters (vimeo)

Onna, J. van, & Jacobse, A. (2013). Laat maar zien: een didactische handleiding voor beeldend onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff. Hieruit: H11 en H12

Is dit een goede opdracht voor groep 5?

Wat zeggen deze werkstukken (uit groep 1) over het beeldend ontwikkelingsniveau?

Onderstaande stillevens zijn gemaakt door groep 8. Kun je dit niveau verwachten van leerlingen uit groep 8? En hoe weet je dat?

En is deze dino knap gemaakt voor een leerling uit groep 5 of is dit normaal qua beeldende ontwikkeling?

Zie bijlage voor bronvermelding afbeeldingen


Comments

    There are no comments for this Glog.