Staand starten

In Glogpedia

by willemhogenbirk
Last updated 4 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Psychology

Toggle fullscreen Print glog
Staand starten

Hoofdvraag: Zorgt een stand-up meeting als start van het zelfstandig werken (zw) voor een taakgerichtere houding van leerlingen?

3 lessen - 2 klassen - zelfde programma. --> 3a start met stand-up meeting--> 3b start zonder stand-up meeting--> observaties werkhouding (2x per les)--> monitoring hoeveelheid gemaakt werk (aan het einde van iedere les)

Het houden van een stand-up meeting verhoogt de taakgerichte werkhouding:•de taakgerichtheid tijdens zw is 17% hoger•de hoeveelheid gemaakt werk 12%.

Staand Starten

Resultaten

Onderzoeken


Comments

    There are no comments for this Glog.