Społeczeństwo odrodzonej Polski

In Glogpedia

by 5b195485f19ee5b1954862f2cc
Last updated 3 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History
Grade:
6,7,8,9

Toggle fullscreen Print glog
Społeczeństwo odrodzonej Polski

Społeczeństwo odrodzonej Polski

Społeczeństwo ll Rzeczpospolitej

Rozwój edukacji

Demonstracja Żydów w Warszawie

W momencie odrodzenia Rzeczpospolitej kraj zamieszkiwało ponad 27 mln ludzi. Liczba ta jednak stale rosła i już na początku lat 30. XX w. było to 32 mln osób, a w 1939r. - 35 mln. Szacuje się też, że 7-8 mln Polaków mieszkało poza krajem, z czego 2 mln wyemigrowało w okresie międzywojennym. Największym Polskim miastem była milionowa Warszawa.

W województwach zachodnich i centralnych żyła mniejszość niemiecka, której liczebność w latach 30.XX w. wynosiła ok. 700 tys. osób. W dawnym zaborze rosyjskim oraz Galicji mieszkało ok. 3 mln Żydów.Było to największe skupisko ludności żydowskiej w Europie, a drugie na świecie. Ponadto w Łódzkiem i na Wołyniu znajdowały się ośrodki protestanckiej ludności czeskiej, a w okolicach Grodna-Tatarów wyznających islam. W górskich rejonach Karpat Wschodnich mieszkały zaś grupy etniczne Łemków, Bojków i Hucułów.

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-03-01/zydzi-w-polsce-amerykanski-raport-z-1946-r-opublikowal-the-jerusalem-post/

https://www.youtube.com/watch?v=hu9g3W4oROA

http://polskaludowa102.blogspot.com/2013/04/


Comments

    There are no comments for this Glog.