Spacer po Zabrzu

In Glogpedia

by Sylwia7
Last updated 4 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography
Grade:
10

Toggle fullscreen Print glog
Spacer po Zabrzu

Zabrze jest miastem przemysłowym położonym na Wyżynie Śląskiej, nad rzekami Bytomką i Kłodnicą.Liczy około 177 tys. mieszkańców.

Rozdział I

Szkoła Podstawowa nr 26 im.. Rodła w Zabrzu

Zabrze i jego drużyna piłkarskaGórnik Zabrze.

Spacer po Zabrzu

Ciekawe miejsca rozwoju kultury w naszym mieście: Teatr Nowy, Dom Muzyki i Tańca, Filharmonia Zabrzańska.

Koniecznie odwiedź Kopalnię Guido,zabytkową kopalnię węgla kamiennego!

Spacer po Zabrzu


Comments

    There are no comments for this Glog.