Sokrates

In Glogpedia

by lisaeline
Last updated 7 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Sokrates

De dood van Sokrates. Sokrates werd veroordeeld en dronk een gifbeker leeg. Deze afbeelding geeft de dood van Sokrates duidelijk weer.

Er zijn geen geschriften van Sokrates zelf gevonden, wel van Plato, de belangrijkste leerling van Sokrates. Twee andere belangrijke tijdgenoten zijn Aristophanes en Xenophon.

Sokrates

Vier keer Sokrates Deze afbeeldingen laten duidelijk zien hoe Sokrates er ongeveer uit heeft gezien. Sokrates wordt beschouwd als de grondlegger van de Westerse filosofie. HIj was de eerste die het handelen van de mens centraal stelde in zijn wereld.

Sokrates was de eerste in Athene geboren filisoof. Hij heeft geleefd van ongeveer 470 voor Christus tot 399 voor Christus. Hij is in Athene, in Griekenland overleden.

Sokrates had geen voorgangers hij was immers de eerste persoon die op deze manier dacht. Sokrates had wel een opvolger, dat was Plato. Sokrates' bekendste leerling

Sokrates had een methode opgebouwd. Deze noemde hij de Socratische methode. Hierbij was het de bedoeling dat een persoon een ander persoon alles leert over een bepaald onderwerp. En er zelf achterkomt wat de 'waarheid' is

Geraagpleegde bronnen: Wikipedia en schooltv.nl

Lisa de Smet, 3G


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.