Sociales, arquitectura musulmana: A.Sobanski

by alisobanskisa
Last updated 4 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Sociales, arquitectura musulmana: A.Sobanski

Paroquia Sant Roc a Oliva:

L'antiga església Sant Roc era una antiga mesquita musulmana, hi resaven els credos, celebraven alguna festa, o fins i tot per a una reunió de fidels musulmans.En fer la reconstrucció de la mesquita i traladarla a ser una església cristiana, van haver molts musulmans que es van canviar a l'Esglèsia cristiana, altres musulmans que els eren fidels als seus credos es van refugiar a les afores del poble.Aqui tenim com explica un llibre anomenat: Sant Roc apunts històrics, està totalment escrit en castellà.

Segons de com anava avançant el projecte o pla, en el llenç de la pard, anavan creant el carreró del fossar i perllongant fins que es va obrir un porta que va ser i segueix sent el principal temple. A la imatge que vaig poder fotografiar del llibre explica els punts i pilars que es creuaven, també com es va anar formant la Esglèsia.

Per no resultar prolixos, es van cenyir a donar una mostra dels comptes, ja que com hem advertit resulten àmpliament fosques en emprar al formulisme de tant per tant; però per als lectors es formesn una idea aproximada del canvi del valor, de la baixa cotització que en els nostres dies arriba la moneda, donarem una nota de les poques partides especfiques, que es troben en aquests comptes que ens ocupem.

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Hi ha que tenir present que l'antic minaret de la mesquita, depsués d'acabar la primera secció de l'obra-nova, es va desplomar, trencant la campana que es va col·locar en un dels seus aljimeces; i que, entre aquestes dues èpoques, va haver d'aixecar de nou la torre de les campanes. Aquest accident ocorregut en el minaret no ha de preocupar-nos, doncs se li pot treure els dos costats B.C.C.D a la fàbrica de la meezquita i al elvarse el D.A per obrir l a porta principal a la nova Esglesia, va quedar l'angle A.

I clar esta que costava diners, en aquest cas libres.

Aquestes fotografies estanforografiaes per mi:Alicia Sobanski Sanchis.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.