Smižany

In Glogpedia

by labudova
Last updated 8 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography

Toggle fullscreen Print glog
Smižany

Let okolo Smižian s vrtulníkom. Smižany 2008, pre obec vyrobila Obchodná firma LACIKA.

- Obec s najvyšším počtom obyvateľov na Slovensku bez štatútu mesta. - V Smižanoch sa nachádza pamätný dom Kpt. Jána Nálepku.

Smižany

Pohľad na Smižany

Prielom Hornádu v NP Slovenský raj

Spišský Hrad

Smižany sú východnou vstupnou bránou do Slovenského raja. V blízkom okolí obce sa nachádza množstvo historických a turistických lokalít.

Pamätný dom Kpt. Jána Nálepku

Námestie M. Pajdušáka, kostol Povýšenia sv. Kríža.

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža pochádza z polovice 13. storočia . Kostol získal v 15. storočí najmä zvonku prvky gotického slohu a v 18. storočí barokový interiér.

Neďaleko Smižian sa nachádza jeden z deviatich národnych parkov NP Slovenský raj. Ten je považovaný za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska.

Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 1993 je ako súčasť pamiatkového súboru Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia zapísaný v Zozname Svetového dedičstva UNESCO.


Comments

    There are no comments for this Glog.