Slogovne značilnosti v romanu Pomladni dan

by rosanaarifin
Last updated 3 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Slogovne značilnosti v romanu Pomladni dan

TRADICIONALNE PRVINESama oblika romana je tradicionalna, jezik je preprost in ne izumetničen, veliko ljudskega jezikaMODERNISTIČNE PRVINEPripovedovanje ni linearno in ne poteka v urejenem kronološkem zaporedju, zato delujejo odlomki kot fragmenti in ne kakor del smiselno zaokrožene enote. Roman sicer uvrščamo pod avtobiografske, čeprav avtor v svojem romanu ni uporabil resničnega življenja, ampak fiktivno oz. poetično resničnost. Zato lahko, če Kosmačevo delo primerjamo z njegovo biografijo, marsikje opazimo odstopanja in razlike.

SLOGOVNE ZNAČILNOSTI V ROMANU POMLADNI DAN

PRINCIP GRADNJEAvtor ne opisuje dogodkov v pravilnem časovnem zaporedju, ampak jih naključno niza v smiselno zaključeno enoto. S svojimi subjektivnimi opisi idilične pokrajine, ključnih junakov itd. bralcu počasi razkriva potek dogodkov vedno globje v preteklost, kakor bi odpiral okno za oknom.

DOGAJALNI ČASČasovni prehodi so ustvarjeni tudi s ponavljanjem besede iz besedne družine spomin.S skrbno izbranimi časovnimi določili avtor izraža svoje subjektivno doživljanje in čustveno stanje, uporablja pa tudi poosebitve; slednje dosežejo efekt razgibanega časa takoj po osvoboditvi in naslikajo pripovedovalčevo prepuščanje dogodkom, ki so močnejši od njegove volje.

DOGAJALNI PROSTORŠtevilni kraji so predvsem projekcija pripovedovalčevega življenja in pogosto dobijo simbolni oz. metaforični pomen. Čeprav avtor zelo nazorno in fotografsko opisuje svoj rodni kraj, nas vseeno opozarja, da njegovi opisi niso naturalistični in realistični, temveč le njegovo čustveno videnje (oz. subjektivni opis).To sta Idrijca in pa Modrijanov travnik.

KNJIŽEVNE OSEBEIz romana je zlahka razvidno katere osebe so najpomembnejše v pripovedovalčevi življenjski zgodbi prav zaradi določenih slogovnih značilnosti, ki so uporabljene v pripovedi. Kadetka, ki je najpomembnejši ženski lik v romanu, je predstavljena z najbolj slogovno zaznamovanimi opisi (veliko pomanjševalnic, ukrasnih pridevkov, primer, personifikacij)

POLIVALENTNOSTPolivalentnost ali pomenska zgostitev je značilna za uvod v roman. Že prvi štirje odstavki nam podajo neko predstavo o vsebini romana. Slednje prvine se ponavljajo tekom celotnega romana in se sčasoma nadgrajujejo. Tako nas Kosmačev pomladni dan nemudoma pritegne k branju; v delu namreč zaznamo števine metaforične prvine, katerih pomen je dokaj zahteven.

DIALOGVsi tradicionalni dialogi kot tudi modernejši, so povezani s pripovedovalčevimi replikami. S slednjimi napoveduje, opisuje, komentira in pojasnjuje značilnosti oseb udeleženih v pogovorih, slika vzdušje...JEZIKzborni knjižni jezik (v opisih, razlagah, utemeljitvah, orisih)pogovorni, zaznamovan (v dialogih)

Bralec ponavadi doživlja slogovne značilnosti kot sestavni del umetnostnega besedila. Slog namreč pomaga pri ustvarjanju estetske plati deli in prav tako tudi pomenske


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.