Slaged ved Waterloo

In Glogpedia

by MuneebIqbal
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
Slaged ved Waterloo

Slaget ved Waterloo

Slaget fant sted søndag den 18.juni i 1815 ved landsbyen Waterloo omtrent 10 km sør for den belgiske hovedstaten Brussel.

Slaget ved Waterloo var den siste krigen til Napoleon før slutten av den Napolianske epoken.

Den 13. Mars 1815, seks dager før Napoleon var ankommet Paris fra eksil på øya elba, ble hans største fiender som var bestående av Storbrittania, Russland, Østerrike og Prøyssen, enige om å bidra med 150 000 mann hver, for å slå ned Napoleon en gang for alle. Det var hertugen av Wellington og Fyrst Gebhard von Blücher som var kommandanter mot Napoleon. Planen deres var å danne en koalisjons-hær som skulle invadere frankrike fra hver sin retning, for så å slå seg sammen og overmanne Napoleons hær. Napoleon, etter å ha kommet tilbake til Paris og erklært seg selv som keiser, visste at dette kunne bli et problem og at noe måtte gjøres raskt. Han klarte å samle en hær på omtrent 580 000 mann som han kalte Armeè du Nord (Nordhæren). Hans motstandere klarte å oppnå en samlet hær på 700 000 mann og hadde planer om utviding til 1 million støttet av over 200 000 støttepersonell.

Napoleon var klar over at det kunne bli svært farlig for han hvis de allierte motstanderne slo seg sammen og gikk til angrep samlet. Så han tok beslutningen om å angripe de styrkene som hadde rukket å samle seg sør for Brussel før de fikk støtte fra de britiske. Etter dette ville han splitte opp den gjenværende koalisjonsstyrken og knuse dem en etter en. Napoleon anså de prøyssiske styrkene som den største trusselen og ville angripe dem først. Etter blodige kamper ved området rundt Waterloo hadde Napoleon seiret flere kamper. Men en uklar ordre fra Napoleon gjorde at en av generalene til Napoleon førte et stort antall menn vekk fra Waterloo og mot Wavre. Noe som gjorde at hovedhæren til Napoleon ikke var forsterket ved Waterloo. Dette tok motstanderne selvfølgelig nytte av og greide dermed å forsterke sine styrker. Dette led avslutningsvis til at Napoleon Bonaparte tapte slaget ved Waterloo.


Comments

    There are no comments for this Glog.