Škrob

In Glogpedia

by luma1997
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Škrob

ŠKROB

MATERIJAL:

2 satna stakla kapaljka 2 komadića kruha Lugolova otopina komadić krumpira

(C6H10O5)n

Jedan komadić kruha smo stavili na jedno satno staklo dok smo na drugo satno staklo stavili komadić krumpira.

Škrob (lat. Amylum) je visokomolekularni ugljikohidrat, polisaharid s općom formulom (C6H10O5)n. Fini je bijeli ili žućkastobijeli (rijeđe skroz žut) prah koji se sastoji od sitnih zrnaca. U hladnoj vodi, alkoholu i eteru škrob je netopljiv, u vrućoj vodi daje gustu koloidnu otopinu (škrobno ljepilo), koja ohlađena, daje hladetinastu masu. Škrob nije jedinstven spoj, već sadržava dva građom različita ugljikohidrata iste formule: amilozu (25%) i amilopektin (75%). Amiloza je nerazgranat, a amilopektin razgranat polimer. Amilopektin sadržava i nešto fosfatne kiseline.

POKUS: Dokazivanje škroba

POSTUPAK:

Na oba uzorka smo dodali po kapljicu Lugolove otopine.

Drugi komadić kruha stavili smo pored prvog na satno staklo te ga natopili nakupljenom slinom.

Dodavanjem Lugolove otopine dokazali smo da krumpir i kruh sadrže škrob jer su poprimili tamno ljubičasto obojenje.

U međuvremenu smo u čašicu nakupili sline.Slina je mješavina sekreta 3 velikih slinskih žlijezda:– zaušne– podvilične – podjezične i drugih sitnih žlijezda usne šupljine

Primjećujemo razliku u boji između dva komadića kruha. Kruh koji nije bio natopljen slinom kao i krumpir obojen je tamno ljubičastom bojom, a boja kruha natopljenog slinom je slabije izražena.

Nakon nekoliko minuta na komadić kruha natopljen slinom kapnuli smo kapljicu Lugolove otopine.

Dokazuje se Lugolovom otopinom

OPAŽANJE: Primjećujemo razliku u boji između dva komadića kruha. U kruh na koji smo dodavali slinu škrob se rastopio na maltozu i boja Lugolove otopine je slabije izražna.Da smo kruh dugo žvakali, a ne samo pokapali slinom obojenje bi bilo vrlo slabo izraženo.

Kruh smo ostavili neko vrijeme da stoji natopljen slinom.

ZAKLJUČAK: U ljudskoj je slini prisutna AMILAZA, enzim katalizira razlaganje škroba u šećere. Počinje djelovati u ustima, a nastavlja se u želucu.Kruh ima znatan udio škroba te tokom žvakanja ima slatkasti okus jer amilaza u ustima dio njegovog škroba pretvara u maltozu .Amilaza katalizira hidrolizu škroba do maltoze( osnovna jedinica- disaharid). Disaharide i trisaharide dalje konvertiraju drugi enzimi do glukoze radi tjelesnog opskrbe energijom.LUGOLOVA REAKCIJA NA ŠKROB: zasniva se na adsorpciji molekula joda na površini škrobnih micela-->grijanjem --> molekule joda se otpuštaju ,ljubičasta boja nestaje -->hlađenjem--> ponovna adsorpcija molekula joda, vraća se ljubičasta boja

NAMJERNICE KOJE SADRŽE ŠKROB:žitarice, tjestenina, mahunarke,kruh kukuruz, krumpir

Škrob je glavni skladišni polisaharid u biljkama. Ima i nekih drugih funkcija, ali mu je glavna i najpoznatija pričuva glukoze. Škrobna zrnca u pojedinih biljaka imaju karakterističan oblik; promjer im iznosi od 2 do 150 nanometra a sastavljena su od velikog broja molekula koje se opet sastoje uglavnom od velikog broja grupa C6H12O6.

Nenewtonski fluid je fluid kojemu se viskozitet mijenja kada se mijenja gradijent brzine toka. Koloidne suspenzije i otopine polimera kao što je otopina škroba nenewtonski su fluidi.


Comments

    There are no comments for this Glog.