Skalné hríby na Slovensku

In Glogpedia

by Kostrianova
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology

Toggle fullscreen Print glog
Skalné hríby na Slovensku

A druhý typ vzniká selektívnou eróziou= vymieľanie hornín pôsobením vody, vetra a iných vlyvov, horniny. Vyskytujú sa najmä v pieskovcoch a v žulách.

Skalné hríby na Slovensku

Je uložený na skalnom podklade, s ktorým ho spája iba malá plocha a preto navonok pôsobí vratko

To spôsobuje ich často prapodivné bizarné tvary, ktoré fascinujú rozmermi, farbami, štruktúrou či zakomponovaním v krajine. Výnimočné tvary sa vyskytujú najmä tam, kde sa striedajú odolné a menej odolné horniny.

Sú dva typy skalných hríbov. Prvý je tvorený priamo vetrom, a druhý je vetrom len druhotne tvarovaný. Skalné hríby majú dve časti, hornú- hlava, dolnú- noha.

Čertova skala

Skaly tvoria horniny zemskej kôry rôzneho zloženia a vzniku, ktoré ovplyvňujú ich odolnosť voči poveternostným vplyvom a ďalším exogénnym činiteľom.

Bývajú guľovité, bochníkovité, vajcovité alebo ihlanovité. Skalné hríby sa typicky vyskytujú v pieskovcoch. Jedná sa o útvary vzniknuté na okraji plošín, na hrebeňoch alebo v skalných kulisách.

Ľupčiansky skalný hríb

Prvý typ skalných hríbov sa najčastejšie vyskytuje na púšťach vzniká koráziou= obrusovanie a rozrušovanie hornín skalného útvaru. Tím pádom korázia pôsobí len na nohu hlava zostáva rovnaká

Markušovský skalný hríb

Takéto skalné útvary vznikajú zvetrávaním usadených hornín pôsobením vetra, dažďa a mrazu. V okolí skalného hríbu, v piesočnatých usadeninách, sa nachádzajú skamenelé schránky morských mäkkýšov.

Je najznámejší slovenský hríbovitý skalný útvar. Je vysoký viac ako 8 metrov.

sú to prirodzené skalné útvary

Na rozdiel od skalného hríbu utvoreného procesom erózie, tieto skalné hríby sú tvorené dvoma samostatnými kusmi skál (hornín), z ktorých jeden leží na druhom.

Väčšinou horná časť bola transportovaná účinkom ľadovca alebo horná spadla na spodnú napríklad pri zemetrasení alebo uvoľnení zo skalnej steny , spodná časť skalného útvaru môže, ale tiež nemusí podliehať erózii, a napriek tomu vznikne útvar podobný hríbu.


Comments

    There are no comments for this Glog.