sistema endócrino

In Glogpedia

by MariaDopi
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy

Toggle fullscreen Print glog
sistema endócrino

Sistema Endócrino

É un sistema coordinador e efector constituido por un conxundo de glándulas endócrinas

Enfermidades

Diabetes MellitusHipertiroidismoHipotiroidismoXigantismoEnanismo

Glándulas Endócrinasproducen hormonas

Hipófise

Tiroide

Páncreas

Glándulas suprarrenais

Ovarios

Testículos

Lóbulo posterior:Antidiurética (ADH)OxitocinaLóbulo anterior:H. estimulantesH. do crecemento

Tiroxina

Paratiroide

Parathormona

InsulinaGlicagón

EstróxenoProxesterona

Andróxenos

AdrenalinaCorticoidesAldosterona


Comments

    There are no comments for this Glog.