Sistema Digestiu

In Glogpedia

by yeraay4
Last updated 7 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Biology
Grade:
3

Toggle fullscreen Print glog
Sistema Digestiu

Enfermetats del Sistema Digestiu

Refluix Gàstric

?

?

Aerofàgia

Efectes

La malaltia per reflux gastroesofàgic (MRGE) és una afectació crònica de la mucosa esofàgica causada per l'àcid de l'estómac que puja des d'aquest a l'esòfag.Els símptomes són: Dificultat per empassar o dolor toràcic.La MRGE està generalment causada pels canvis en la barrera entre l'estómac i l'esòfag, incloent la relaxació anormal de l'esfínter esofàgic inferior, l'alteració de l'expulsió del reflux gàstric des de l'esòfag, o una hernia hiatal..No es pot curar, però si que té medicació: Omeprazol (Inhibidors de bombes de protons).

Your text here

La aerofàgia és un problema de salut que passa quan una persona s'empassa molt aire que arriba a l'estómac.Els símptomes són: Sensació de pesadesa estomacal, molèsties digestives i flatulències.Les principals causes són la mastegació de xiclet, fumar, beure begudes gasoses i menjar ràpid.Es pot curar. Mitjançant el medicament anomenat "Aerored", o la supressió dels aliments flatulents que empitjoren el problema, mastegar els aliments i menjar lentament permet limitar l'absorció excessiva d'aire.

What happened ' Why?

Úlcera Gàstrica

Efectes

Efectes

Una Úlcera gàstrica, és una lesió d'una zona de la mucosa de l'estómac. Fet que es produeix per una inflamació que minva la protecció de la mucosa enfront dels àcids de l'estómac.Els símptomes són: Dolor abdominal, nàusees, fatiga i ardor en l'estòmac.Una infecció bacteriana causa la majoria de les úlceres gàstriques, l'ús d'antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) també pot causar una úlcera.Es pot curarar amb tractament medicinal (Generalment antibiótics i inhibidors de bombes de protons), però també es pot sanar deixant de prendre substàncies dolentes com ara: La cafeïna, l'alcohol i el tabac.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.