Siluur

In Glogpedia

by taratering56a60f8fb378b
Last updated 3 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Evolutionary Biology

Toggle fullscreen Print glog
Siluur

Dieren Op het land van het Siluur waren er bijna geen dieren doordat er geen goeie atmosfeer was konden maar weinig dieren het land overlevenenkele dieren die op het land leefden zijn : miljoenpoten, schorpioenen, spinachtigen en waarschijnlijk ook insecten. In de zee leefden meer dieren. In zee leefden mosdiertjes en armpotigen, deze heten bodemdieren

Ligging''Avalonia'' een continent wat nu een deel van Europa is - schoof steeds dichter tegen ''Baltica'' (wat nu het grootste deel van europa en engeland) aan. Doordat Baltica en Avalonia naar elkaar toeschoven, ontstonden veel vulkanen en gebergten

klimaatIn het Siluur was het klimaat warm en vochtig Tegen het einde van het Siluur werd het iets droger. Dat tonen zandsteen en steenzouten uit die tijd aan.In het einde van het ordovicium was er een ijstijd,doordat het warmer was in het Siluur smolten de gletsers, daarom waren op de continenten veel meren ondiepe binnenzeeën en lag het zeeniveau hoog

Siluurongeveer 443-419 milj. jaar

Time Period:

Landplantenongeveer in het midden van het siluur, 230 miljoen jaar geleden, kwamen de eerste landplanten. het waren hele kleine plantjes bijna niet te zien met het blote oog genaamd : cooksonia's Op de toppen van de stengeltjes staan knopvormige knopjes met sporen die voor de voortplanting zorgen. Ook waren er korstmossen die groeide op de vochtige aardkorst

Aarde 440 milj. geleden


Comments

    There are no comments for this Glog.