SGDV 2083 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Moral

In Glogpedia

by coffeesess
Last updated 6 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Citizenship

Toggle fullscreen Print glog
SGDV 2083 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Moral

SGDV 2083 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Moral

http://www.moe.gov.my/v/soalan-lazim-view?id=146&cat=30&keyword=&page=1&

~Kurikulum berasal daripada perkataan: Latin 'curere' yg bermaksud 'laluan' atau 'jejak'~Dlm bahasa Inggeris perkataan kurikulum bermaksud 'jelmaan'~Panduan drpd kedua-dua kata ini menghasilkan kurikulum yg membawa maksud laluan dari satu peringkat ke satu peringkat.~Menurut R.M Gagne (1974) kurikulum bermaksud satu siri unit atau isi kandungan yg disusun sedemikian rupa supaya pembelajaran setiap satu unit dapat dicapai sbg satu perlakuan, sekiranya kebolehan yg ditentukan dlm unit sebelumnya telah dikuasai oleh pelajar.

Definisi Kurikulum

Huraian Rukun Negara

Latar Belakang:~Rukun Negara diisytiharkan oleh YDPA pada 31 Ogos 1970 iaitu semasa negara menyambut Hari Kemerdekaan Kali Ke-13~Satu doktrin utk mencapai perpaduan kaum demi keharmonian & kemakmuran negara Malaysia~Doktrin Rukun Negara diperkenalkan oleh Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) yg memikul tanggungjawab menjalankan pemerintahan negara apabila sistem kerajaan berparlimen digantung pada 16 Mei 1969 ekoran rusuhan kaum yg lebih dikenali sbg Peristiwa 13 Mei 1969~MAGERAN dipimpin oleh Y.A.B Tun Abdul Razak~Rukun negara adalah ikrar pegangan negara yg dijadikan garis panduan dlm usaha membina negara & bangsa Malaysia~Ikrar Rukunegara adalah seperti berikut:"Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga & usaha kami utk mencapai cita2 tersebut berdasarkan atas prinsip2 yang berikut":1. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN>Bangsa & negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan>melalui kepercayaan beragama inilah yang akan menjadikan bangsa & negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat>Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bhw Islam ialah agama rasmi Persekutuan, tetapi agama & kepercayaan2 lain boleh diamalkan dgn aman & tenteram di mana2 bahagian di dlm persekutuan & tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warganegara atas alasan agama adalah dilarang sama sekali.>Ketiadaan agama boleh meruntuhkan keperibadian seseorang & juga sesuatu bangsa & negara>Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing2, prinsip ini telah dipilih sbg prinsip pertama dlm Rukun Negara2. KESETIAAN KEPADA RAJA & NEGARA>Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan dgn Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sbg ketua negara>Selaras dgn kedudukan Yang di-Pertuan Agong sbg Raja mengikut perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri, & Yang di-Pertuan bagi negeri yang tidak beraja.>Seri Paduka Baginda, Raja-Raja & Yang di-Pertuan Negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat>Kesetiaan kpd Raja & Negara bermaksud, bahawa setiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur & ikhlas kpd Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong>Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kpd raja yg memerintah negeri mereka bermastautin tanpa mengurangkn taat setia kpd YDPA3. KELUHURAN PERLEMBAGAAN>Prinsip ini menekan akan perlunya rakyat menerima, mematuhi & mempertahankan keluhuran @ kemuliaan Perlembagaan Negara>Perlembagaan Negara adalah sumber perundangan yg tertinggi>Fungsinya utk memberi perlindungan kpd setiap rakyat negara ini akan hak & keistimewaan mereka sbg warganegara. Setiap warganegara Malaysia hendaklah menghormati, menghargai serta memahami maksud & kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan Perlembagaan Negara>Perlembagaan Negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum & semua pihak di negara ini>Dgn demikian, ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan & diganggu gugat oleh mana2 individu @ mana2 pihak>Perlembagaan Malaysia menentukan pola politik & kedudukan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. Ia adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dgn sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat4. KEDAULATAN UNDANG-UNDANG>Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang2. Dalam hal ini, setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang>Kebebasan asasi terjamin bagi semua warganegara Malaysia. Undang2 negara berasaskan kpd perlembagaan. Oleh itu, undang2 negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yg bebas & berwibawa>Setiap negara memerlukan undang2 utk mengawal & mewujudkn satu masyarakat yg aman, stabil & makmur>Kewujudan undang2 akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dpt bergerak dgn licin & teratur tanpa sebarang kekacauan seterusnya membuat semua anggota masyarakat akan merasa selamat>Hak semua rakyat boleh diamalkan dgn bebas asalkan tidak melanggar undang2 serta perkara2 sebagaimana yg dijamin oleh perlembagaan negara5. KESOPANAN & KESUSILAAN>Prinsip terakhir ini menekankan perkembangan personaliti & tingkah laku seseorang rakyat>Tujuannya ialah untuk membentuk warganegara yg bersopan santun & bersusila selaras dgn kempen Budi Bahasa & Nilai Murni yg telah dijalankan>Sifat individu yg bersopan santun & bersusila adalah paling bermakna & amat penting dlm konteks perhubungan antara satu sama lain dlm masyarakat pelbagai kaum di negara ini>Sikap bersopan santun & bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu & masyarakat yg berdisiplin serta bermoral tinggi yg akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yg harmoni>Tatasusila ini membenci & mengutuk tingkah laku atau perbuatan yg angkuh @ menyinggung perasaan seseorang @ sesuatu golongan>Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yg tinggi dlm kedua-dua kehidupan persendirian & kehidupan bernegara. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara & berkembang sesuai dgn keperibadian bangsa & nilai2 murniObjektif Rukun Negara1. Utk mencapai perpaduan yg lebih erat di klgn seluruh masyarakat2. Utk memelihara cara hidup demokratik3. Utk mencipta satu masyarakat yg adil supaya kemakmuran negara dpt dinikmati secara adil dan saksama4. Utk membentuk satu sikap yg liberal terhadap tradisi kebudayaan yg kaya & pelbagai corak5. Utk membina sebuah masyarakat progresif dgn menggunakan sains & teknologi moden

~Tercetus pada 1979 menerusi Laporan Jawatankuasa Kabinet~Mengandungi prinsip, nilai, hala tuju pendidikan~Pentingnya kita mempunyai suatu falsafah pendidikan yg menekankan pembangunan kemanusiaan~Jawatankuasa Kabinet mengesyorkan unsur-unsur yang harus diberi penekanan dlm aspek pembangunan~Terdapat 3 dasar yang mengstrukturkan FPK (a)Rukun Negara (b)Dasar Ekonomi Baru (c)Dasar Pendidikan Kebangsaan~Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dinyatakan berikut akan menentukan arah haluan, asas dan sumber aspirasi kpd semua usaha & rancangan dlm bidang pendidikan."Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi, dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara."~Matlamat FPK = bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna & memiliki serta menghayti ciri-ciri berikut: 1. Percaya dan patuh kpd Tuhan 2. Berilmu pengetahuan 3. Berakhlak mulia 4. Bertanggungjawab kpd diri, masyarakat, agama & negara 5. Memupuk perpaduan di klgn rakyat berbilang kaum

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Kepentingan Pendidikan Moral~Membentuk insan berakhlak mulia, berintegriti & boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global (Matlamat KSSR)~Selaras dgn prinsip ke-5 dlm Rukun Negara~Selaras dgn cabaran ke-4 dlm Wawasan 2020Sejarah Pendidikan Moral~Mata pelajaran teras untuk murid bukan Islam~1983: diperkenalkan di sekolah rendah~1989: diperkenalkan di sekolah rendah~1993: diuji dlm SPM~1999: semakan semula kurikulum~2001: penyediaan buku teks KBSR/KBSM secara berperingkat~2002: kursus Orientasi Jurulatih Utama~2003: pelaksanaan kurikulum semakan secara berperingkat~2010: Pelaksanaan KSSR Tahun 1Maksud Moral~moralitas (bahasa Latin)~Bermaksud ajaran/pegangan berkenaan dgn baik buruk sst perbuatan, sikap @ cara bkelakuan yg berasaskan (yg diukur dari segi) baik buruk sst akhlak~moral melibatkan pertimbangan nilai dlm bentuk pernyataan normatif, namun bukan semua pernyataan normatif melibatkan soal moral

KSSR Pendidikan Moral


Comments

    There are no comments for this Glog.