Sessió Tecnologia

In Glogpedia

by holacaca
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Scientific Method

Toggle fullscreen Print glog
Sessió Tecnologia

SESSIÓ TECNOLOGIA I APLICACIONS CIENTÍFIQUES

BIOTECNOLOGIA

PLANTATRANSGENETICA

La biotecnologia és una branca de la tecnologia que es basa en l'aplicació pràctica, orientada a necessitats humanes, de la biologia, consisteix en la manipulació de cèl·lules vives per a l'obtenció i millora de productes, com ara aliments o medicaments. És utilitzada en diferent camps, com en l'agricultura, farmacologia, ciències forestals, entre altres.

-La planta transgènica conté un o més gens que han estat inserits en forma artificial en lloc que la planta els adquireixi mitjançant la pol·linització.-La seqüència gènica inserida (anomenada el transgen) pot prevenir d’una altra planta no emparentada o d’una espècie completament diferent.-Les plantes que tenen transgens sovint són criades genèticament modificades o cultius GM (genèticament modificats)

-Què és? Obtenció d'un conjunt d’organismes o de cèl·lules idèntics a partir d’un únic progenitor- Clonatge reproductiu- Clonatge terapèutic

Estudi interdisciplinari dels problemes ètics que sorgeixen en l'aplicació de la ciència i la tècnica als àmbits de la salut, la procreació, l'alimentació,...bioètica estudia les aplicacions de la ciència en l’àmbit de la salut humana des de un punt ètic i biològic,te en conte totes les opcions dels dos àmbits, però hi han contradiccions. Una d’elles seria la clonació.

Bioètica

Codi Étic

Recull (quasi sempre en forma de document), d'un conjunt més o menys ampli de criteris, dictats per la deontologia amb normes i valors que formulen i assumeixen aquells que porten a terme correctament una activitat professional.

CLONATGE

- Relació d'Espanya i els transplnataments- Disponivilitat de medicaments en els països pobres- Biotecnologia a les intervencions quirúrgiques

CODI ÈTIC


Comments

    There are no comments for this Glog.