Ser y parecer

In Glogpedia

by 95martt
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Book Reports
Grade:
6,7,8,9

Toggle fullscreen Print glog
Ser y parecer

SER Y PARECER

Aquest llibre tracta sobre el desig d'una nena de que algú li acompanyi en el viatge cap al seu ser. És a dir, el llibre explica que una persona no és solament l'aparença, és molt més, i que les aparences no són sempre el que semblen. El motiu de la tria ha estat el fet que sigui en poesia, ja que es treballa poc a infantil i a l'escola en general; i, el fet que la protagonista sigui una nena.

Resum

ADEQUACIO A LA COMPETENCIA DEL LECTORCom ja he comentat, s'hauria de tenir en compte que els infants ja haguessin trebllalt una mica el tema de la poesia abans per treballar aquest conte, així doncs aquesta proposta seria per infants de P4 (primers lectors). El llibre conta amb un sol personatge, la nena que es descriu a ella mateixa, és a dir, que es retrata. Les oracions són bastants simples i el vocabulari és majoritàriament senzill.

Dibuixat per IsolMèxic, Edicions SM200532 pàgines

Un poema de Jorge Luján

QUALITAT En aquest cas no és tracta d'un conte amb una estrucutra de presentació, nus i desenllaç; sinó, que es tracta d'una descripció en forma de poema. La descripció la fa la pròpia protagonista, per la qual cosa diríem el "narrador" és intern. Presenta un petit grau de complexitat lèxica pel fet de tractar-se de poesia, es tractaria si els infants han treballat aquest tipus de textos abans. Empra imatges literàries com ara metàfores, comparacions o exageracions. El llibre té unes mides de 21,5 x 28,5cm i en cada pàgina té més protagonisme la il·lustració que la lletra. La lletra emprada es d'impremta en majúscula. La relació entre el text i la imatge en aquest llibre és de descripció, la imatge expressa allò que diu el text. El tipus d'il·lustració d'aquest llibre és molt original, poèticai i experimental i utilitza colors divertits, fincitant al lèctor a llegir el llibre.

DIVERSITAT D'EXPERIENCIESAquest llibre ensenya als infants que hi ha diferents gèneres literaris i les característiques de la poesia, a més de l'ús de imatges literàries. També els hi mostra la forma que les imatges tenen d'expressar allò que diu el text, ja que questes són molt originals. Per tant, aquest llibrefa que el infant s'impliqui en la lectura i li mostra mecanismes com ara la rima, pròpis d'una poesia.

ACTIVITAT: La poesia boja.L'activitat proposada per treballar l'aspecte més rellevant d'aquest llibre, que és el tema de que es tracta d'una poesi, seria una mena de "Memory" (joc de cartes per fer parelles). En aquest cas les parelles estarien formades per dos cartes, les paraules les quals representen rimen de manera consonant (Ex.: taronja i esponja). A partir de jugar al "Memory" cada nen, o fins i tot de dos en dos, trien una d'aquestes parelles de cartes i fan una frase amb les paraules que aquestes representen. La mestra els hi demana quina frase s'han inventat i els grava recitant-la. Una vegada s'ha enregistrat a tots els nens dient totes les frases queda formada una "Poesia Boja".


Comments

    There are no comments for this Glog.