SEJARAH KEMEROSOTAN MELAKA

In Glogpedia

by BESTARI15
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World History

Toggle fullscreen Print glog
SEJARAH KEMEROSOTAN MELAKA

KEMEROSOTAN MELAKA

KENAPA?1 . Kelemahan Pemimpin2 . Masalah Perpaduan3 . Kelemahan Askar Melaka4 . Kedatangan Portugis

Kelemahan Pemimpin1 . Tun Mutahair bersikap pilih kasih2 . Tun Mutahir datang daripada keturunan India-Muslim.

Kelemahan Askar Melaka1 . Askar Melaka hanya menggunakan alat perang tradisional seperti keris, tombak, panah, perisai dan sumpit beracun.2 . Angkatan perang Melaka tidak mempunyai struktur yang lengkap.

Kedatangan orang Portugis ke Melaka

Masalah Perpaduan1 .Berlaku persaingan pengaruh antara orang India-MuslimContohnya:(a) perebutan pengaruh antara Laksamana Khoja Hassan dengan Tun Mutahir.(b)Raja Mendeliar memfitnah Tun Mutahir ingin mengatasi kekayaan sultan

Kedatangan Portugis1 . Kedatangan orang Portugis ke Timur dikaitkan dengan Gold, Gospel dan Glory.2 . Sebab kedatangan orang Potugis ke Timur : (a)kekayaan (b)keagamaan (c)kemegahan(d)galakan raja Portugal

keris

sumpit beracun

tombak

perisai

panah


Comments

    There are no comments for this Glog.