Seaborgij, Sg

by kemija
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Seaborgij, Sg

SEABORGIJ, Sg

Atomski (redni) broj: 109Relativna atomska masa: (263,12)Internacionalni naziv: SeaborgiumElement je: prijelazni elementSpada u grupu: 6 / VIbSpada u skupinu: kromova skupina

OTKRIĆE: Izotop 263 su stvorili i identificirali 1974. američki znastvenici vođeni Albertom Ghiorsom, na Lawrence Berkeley Laboratory, California, i na Livermore National Laboratory, SAD.OPIS: Seaborgij je radioaktivan metal koji se ne pojavljuje u prirodi i samo je od istraživačkog interesa. Njegova kemija sliči volframovoj.

U ožujku 1994. godine. na skupštini Američkog kemijskog društva objavljeno je da su se znanstvenici s Lawrence Berkeley i Livermore Laboratorija odlučili da ga nazovu "seaborgij" (searborgium) i da za njega predlažu simbol Sg, čime bi se još za života ukazana počast Glennu Seaborgu koji je dao velike doprinose istraživanju transuranijskih elemenata.

IZVORI: tekst // video

made by:Zrinka Rođanec


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.