School Placement November 2013

by Aisling93
Last updated 7 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension

Toggle fullscreen Print glog
School Placement November 2013

Eolas faoin rang:- Tá 25 dalta sa rang seo. Tá dhá rang a sé sa scoil agus tugtar rang a 6A ar an rang seo.- Tá raon thar a bheith leathan idir chumas na ndaltaí sa rang. Is mó dalta a théann amach go múinteoir tacaíochta foghlama i rith na seachtaine ( féach sa bhosca ar dheis).- Tá an rang suite i sean seomra sa scoil. Tá sé thar a bheith beag agus de bharr seo tá dúshlán romham ó thaobh plaenáeil de, de bharr nach bhfuil mórán spáis chun obair ghrúpa a dhéanamh nó mar sin de.- Is Gaelscoil í an scoil seo agus de bharr sin tá na daltaí uilig líofa sa Ghaeilge.- Tosaíonn an lá scoile ag 8.50 ar maidin agus críochnaíonn an lá ag 2.3o.

Stair na Scoile:

Liosta Leabhair

Múinteoir Tacaíochta Foghlama

Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh

Léim an Bhradáin, co. Chill Dara

An chéad rang sa scoil

Gaeilge: Breacadh BunlitriúBéarla: Racing Ahead Class Novel SpellboundMata: Mata Meabhrach Seampín na dtáblaí Mata draíochtaOSIE/OSPS: Timpeall an domhain Siúl Siar 4Teagaisc Chríostaí: Bliain Chóineartaithe

Dé Luain/ Dé Máirt/ Dé Ceadaoin-09.10-10.00: Béarla (Páiste A)-10.00-10.40: Béarla- Léamhtuiscintí (Páiste A,B,C,D)-11.10-11.40: Mata ( Páiste D,E,F)Dé Déardaoin/ Dé hAoine:-09.10-10.00: Béarla (Páiste A)-10.00-10.40: Béarla- Léamhtuiscintí (Páiste A, B, C)-11.10-11.40: Mata ( Páiste D,E,F)

Taithí Scoile 4/11/13- 15/11/13

Léim an Bhradáin, co. Chill Dara

Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh

Gaeilge: Breacadh BunlitriúBéarla: Racing Ahead Class Novel SpellboundMata: Mata Meabhrach Seampín na dtáblaí Mata draíochtaOSIE/OSPS: Timpeall an domhain Siúl Siar 4Teagaisc Chríostaí: Bliain Chóineartaithe

- (1979)Osclaíodh an scoil ar an 1 Meán Fómhair 1979 le triúr pháiste déag, gan dídeán ar bith. Glaodh an rolla i gclubtheach an C.L.G. agus cuireadh na páistí abhaile. Ba é seo an chéad Ghaelscoil ar imeall iarthair Bhaile Átha Cliath.- (1985)Sa bhliain 1985 bogadh an scoil go sean-acadaimh Léim an Bhradáin - Scoil na gCailiní agus Scoil na mBuachailli. Bhí imní ar mhuintir na scoile ansin go bhfágfaí Scoil Uí Dhálaigh i bhfoirgintí shuaracha a bhí tréighte ag scoil eile.- (1993)Sheas coistí tuistí, múinteoirí agus cairde na scoile go láidir le chéile ar son cearta a bpáistí áfach. Thaistil siad go hArdfheis Fhianna Fáil agus go hoifigí na Roinne Oideachais agus ar deireadh, osclaíodh ocht seomra ranga nua sa bhliain 1993.Go gairid ina dhiaidh sin, ceannaíodh an pháirc imeartha ón bparóiste.- (2007) Cheadaigh An Roinn Oideachais agus Eolaíochta ceithre sheomra ranga nua le tógaíl in ionad na seomraí réamh-dhéanta agus dhá sheomra Acmhainne/Tacaíochta Foghlama. Táimid ag súil go dtosófar ar an tógáil go luath i 2008.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.