Schizofrenie

In Glogpedia

by maikli2014
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Psychology

Toggle fullscreen Print glog
Schizofrenie

genetika, vrozené dispozicesociální tlak mezi 15 až 35 rokem, dlouhodobě vypjaté emoce, silná stresová situaceinfekce, toxické látky, alkohol, kouření matky v průběhu těhotenstvínedostatek kyslíku (především při porodu)

Psychiatrické oddělení KroměřížPočet lůžek: 57Telefon: 573 314 262Primář: prim. MUDr. Bořek Špaček, e-mail: spacekb@plkm.cz Lékař: MUDr. Jana Outěřická, email: outerickaj@plkm.czPsycholožka: PaeDr. Mgr. Hana Pašteková-Rupertová, e-mail: rupertovah@plkm.cz Staniční sestra: Radka Navrátilová

SchizofreniePOSTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA

Co je SchizofrenieSchizofrenie je duševní porucha charakteristická selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně.

Nejběžněji se projevuje sluchovými halucinacemi, paranoidními či bizarními bludy nebo zmatenou řečí a myšlením.

Obrázek č.1-Sluchové halucinaceObrázek č.2-Psychiatrické oddělení v Kroměříži

Příčiny

Pomoc v našem okolí

Léky na zmírnění příznaků a jako prevence recidivyOsvěta a psychosociální intervence s cílem pomoci pacientům a jejich rodinám řešit vzniklé problémy, zvládat stres, vypořádat se s nemocí a jejími komplikacemi a pomáhat předcházet recidivěSociální rehabilitace s cílem pomoci pacientům se znovu integrovat do komunity a znovu začít pracovat na svém vzdělání nebo fungovat v práci

Jak lze schizofrenie léčit


Comments

    There are no comments for this Glog.