schedule

by lusi1564
Last updated 6 years ago

Discipline:
Math
Subject:
Percentages
Grade:
4

Toggle fullscreen Print glog
schedule

Понеделник 1.Английски език2.Математика3.Бълг.език4.Литература5.ФВС6.Час на класа - ...

Програма на IV "а" клас за първи учебен срок

Вторник 1.Изобр.изкуство2.Човекът и природата3.Математика4.Бълг.език5.ФВС

Петък1.Литература2.Човекът и обществото3.Математика4.Литература5.Музика

Сряда1.Изобр.изкуство2.Англ.език3.КРУ4.КРУ5.Дом.бит и техника6.ФВС

Четвъртък1.Човекът и природата2.Математика3.Математика - ЗИП4. Литература5.Англ.език


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.