Sławni pisarze w Zaganiu

by bibulasag
Last updated 7 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Sławni pisarze w Zaganiu

Sławni pisarze w Żaganiu(do XIX wieku)

Johannes Kepler(1571 - 1630)Astronom i matematyk, autor m. in. dzieła pt. Sen uznanego za pierwszą powieść fantastyczną. W Żaganiu zamieszkał z woli księcia Albrechta von Wallenstein, który ufał jego talentowi i stawianym mu horoskopom. Do dyspozycji miał wieżę przy Bramie Szpitalnej, z której mógł prowadzić swoje obserwacje. Wallenstein kazał sprowadzić dla niego również prasę drukarską, na której drukował swoje efemerydy planet, dodatek do Tablic Rudolfińskich i inne. W Żaganiu kontynuował pracę nad swoim dziełem Sen, które ukończył tuż przed śmiercią. Prowadził też obserwacje meteorologiczne i z jego zapisków wiemy kiedy i jaka była pogoda. Zmarł podczas podróży do Ratyzbony. Dom, w którym prawdopodobnie mieszkał wraz z rodziną, Brama Szpitalna i wieża nie doczekały naszych czasów. W pobliżu, tuż obok restauracji Piastowska znajduje się tylko replika Bramy Szpitalnej.

Johann Ignaz von Felbiger(1724 - 1788)Opat augustianów w Żaganiu, reformator szkolnictwa elementarnego na Śląsku i w Austrii. Autor podręczników szkolnych do czytania, pisania rachunków, ortografii i katechizmu oraz pierwszego podręcznika metodycznego dla nauczycieli szkół ludowych i wielu innych książek.

1745 - 1774

Henri Beyle (Stendhal)(1783 - 1842)Pisarz francuski, uczestnik wojen napoleonskich. Mianowany na intendenta korpusu generała La Tour-Maubourga, podczas trwania kampanii saskiej, przyjechał na swą kwaterę do Żagania. Pracował w budynku Urzędu Administracji Książęcej, znajdującym się naprzeciwko pałacu (obecnie Sąd Rejonowy). Do jego obowiązków należało zadbanie o zaopatrzenie wojska drogą rekwizycji i kontrybucji ściąganych od mieszkańców okupowanego obszaru. Nieliczne wolne chwile poświęcał lekturze książek wypożyczanych z biblioteki książęcej, korespondencji i robieniu zapisków w swoim Dzienniku. Dzięki temu wiemy, kto w 1813 roku należał do żagańskiej elity. Stendhal zapadł na tzw. gorączkę nerwową, która w tym czasie gnębiła mieszkańców miasta i okolic. Wyjechał, kiedy poczuł się lepiej.

Božena Němcová(04.02.1820 - 21.01.1862)Czeska pisarka, uznawana za prekursorkę nowej czeskiej prozy. W opowiadaniu Siostry opisała autentyczne zdarzenie, które miało miejsce w Żaganiu i okolicy. WŻaganiu ostatnie lata życia spędzili na służbie w pałacu jej rodzice. Pochowani zostali na cmentarzu "na górce", ale ich grób nie dotrwał do dzisiejszych czasów. Pisarka do Żagania przyjechała dwa razy.

Carl Weisflog(27.12.1770 - 14.07.1828)Urodził się w Żaganiu jako syn miejscowego nauczyciela i kantora. Uczył się w jeleniogórskim gimnazjum, następnie studiował prawo na uniwersytecie w Królewcu. W Tylży był referendarzem, w 1802 r. wrócił do Żagania, gdzie został pierwszym sędzią miejskim, następnie dyrektorem tutejszego sądu. Twórczością literacką zajął się stosunkowo późno, wzorował się na E.T.A. Hoffmannie. Utwory Weisfloga przepełnione są często szczegółowymi opisami przyrody, pojawiają się w nich także akcenty regionalne, głównie związanie z Karkonoszami. Znany jako autor m. in.: Eps - cebulowy król, Sebastian król Portugalii, Sztuka fantastyczna. Pierwsze swoje utwory drukował w Dresdner Abendzeitung (Wieczornej Gazecie Drezdeńskiej). Zmarł w Cieplicach.

1628 - 1630

W Żaganiu

10.06.1813 - 27.07.1813

1848 1850

1770 - 1828)

(Źródła: Burda B.: Jan Ignacy Felbiger [w:] Ludzie Środkowego Nadodrza ; Wrona S., Gil J.: O Janie Keplerze ; Adamek K., Świątek M. R.: Żagań znany i nieznany ; http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Weisflog ; www.umzagan.nazwa.pl)


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.