Next-Gen

SAT-OKH

by You,
Last updated 3 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
SAT-OKH

Sat-Okh

Stanisław Supłatowicz

15.04.1920 - 03.07.2003

Żołnierz AK, pisarz, gawędziarz, artysta

w języku shawnee Długie Pióro


Comments

    There are no comments for this Glog.