Sama MATEMATYKA

In Glogpedia

by natalkka2
Last updated 5 years ago

Discipline:
Math
Subject:
Algebra I

Toggle fullscreen Print glog
Sama MATEMATYKA

SamaMATEMATYKA

Matematyka jest miarą wszystkiego.Arystoteles

Matematyka jest wszędzie.Tak ten świat urządzony, że bez niej ani rusz!Matematyka jest wszędzie:W liściach drzew i kłosach zbóż,W liczbie ludzi, co mieszkają blisko ciebie, albo dalej,W dawnych wiekach i w przyszłości…Wszędzie …

http://www.matzoo.pl/

ZAGADKAIle myszek ?Myszki piły kakao,Każda ze swego garnuszka. Liczę i naliczyłemRazem trzydzieści trzy uszka :)

Matematyka i gry komputerowe

https://scratch.mit.edu/

Matematyka w architekturze


Comments

    There are no comments for this Glog.