Sabana

In Glogpedia

by LaiaPaulaMariana
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecosystems

Toggle fullscreen Print glog
Sabana

Introducció:La sabana és la vegetació més característica dels paisatges tropicals. La sabana és una praderia dins un clima tropical. Hi acostuma a haver arbres i arbusts dispersos però hi domina la vegetació herbàcia.Arbres poc abundants i dispersos. Herbes altes i arbustos verds durant l’estació plujosa i secs durant la resta de l’any. Plantes adaptades a resistir la sequera.

Ecosistema

Clima El clima de la sabana és un tipus de clima tropical sec, amb temperatures extremes, típic a la sabana.

Sabana

VegetacióLes herbes de la sabana són de dimensions variades i pertanyen a gèneres diferents, d'altres praderies de clima temperat.Els arbres, palmeres i arbusts també són a la sabana.

El sòl i la plujaEl sòl és arenós, impermeable i àrid (té poca aigua i és molt sec). La part superior és només terra i la part inferior és terra amb minerals. La pluja cau amb una temperatura molt elevada i el que fa baixar més la temperatura és la major nuvolositat.

FaunaLa vida animal de la sabana està dominada pels herbívors, que poden desplaçar-se en grans migracions i entre totes les espècies s'estableix una cadena completa.


Comments

    There are no comments for this Glog.