Rutenij

In Glogpedia

by kemija
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemical Elements
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
Rutenij

Rutenij u prahu se komercijalno dobiva prilično kompliciranim kemijskim postupkom koji završava redukcijom amonijevog rutenijevog klorida vodikom. Glavna sirovina za dobivanje rutenija je anodni mulj dobiven prilikom elektrolitičke rafinacije nikla. Postupak obrade mulja je sličan onome koji se koristi za dobivanje osmija.

Najrjeđi element iz grupe platinskih metala. Vrlo tvrd i krt metal, na zraku se oksidira dajući u crvenom žaru crni oksid RuO2, na vrlo visokim temperaturama hlapljivi RuO4. Kemijski se ponaša slično osmiju. Kiseline ga ne nagrizaju; otapaju ga lužine u prisutnosti sredstava koja oksidiraju. Rutenij u vrlo malim količinama prati platinu u njezinim rudama. Upotrebljava se i kao sastojak legura za vrške naliv-pera i sapnice za predenje umjetnih vlakana, također kao sastojak keramičkih boja.

Kemijski element rutenij nosi u periodnom sustavu elemenata simbol Ru, atomski (redni) broj mu je 44, a atomska masa mu iznosi 101,07(2).

Rutenij

Biološka uloga: Nikakva.ToksičnostToksični unos: većina rutenijevih spojeva je otrovnaSmrtonosna doza: LDˇ50 (RuO2, oralno, štakor) = 4580 mg kg^-1Opasnosti: Progutani rutenij se jako dugo zadržava u kostima. njegov oksid, RuO4, je iznimno otrovan ako se udahne.

Talište: 2583 ℃Vrelište: 4173 ℃

Opis: Rutenij je sjajan, srebrnkast metal iz platinske skupine. Otporan je na djelovanje zraka, vode i kiselina, ali se otapa u lužinama. Rutenij se koristi za očvršćavanje platine i paladija i kao katalizator.

Otkriće: Rutenij je 1808. otkrio J.A. Sniadecki na Sveučilištu u Vilnu, Poljska. Ponovo ga je otrkrio 1828. G.W. Osann na Sveučilištu u Tartuu, Rusija

U elementarnom stanju dosta se koristi, u smjesi s ostalim platinskim metalima, kao katalizator u reakcijama oksidacije, hidrogenacije i izomerizacije. U smjesi djeluje sinergetski pa je pogodan u hidrogenaciji aromatskih i alifatskih dušičnih spojeva, ketona i nitrila.

izvori: Wikipedija i www.pse.pbf.hr

Made by: Fany Šmit


Comments

    There are no comments for this Glog.