Rudolf ll. Habsburský

In Glogpedia

by karausovalup
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Rudolf ll. Habsburský

Rudolf ll. Habsburský (od malíře Hanse von Aachena)

Rudolf II. zpodobněný jako Vertumnus, římský bůh ročních období (1591–2, Giuseppe Arcimboldo)

Proč Praha?-trvalé ohrožení Vídně ze strany Osmanské říše-poskytovala dobrý výchozí bod pro říšskou politiku-nejpevnější základnu svého politického postavení-Praha se mu líbila!:-)

Ačkoli mnozí Rudolf II. Habsburského považovali za podivína, který na sklonku života propadl šílenství, pražská metropole za jeho vlády doslova rozkvetla. Na ulicích jste mohli potkat jak vyhlášené umělce, tak slavné alchymisty nebo světoznámé astronomy.

Sjížděli se sem-cizí poselstva-špioni-cizokrajní kupci-učenci-umělci-alchymisté-podvodníci

...když to císaře popadlo...

AstronomovéTycho de Brahe a Johannes Kepler

Alchymisté Edvard Kelley a John Dee.

Jan Jesenius - 1. veřejná pitva

Rudolf ll.

Rabín LöwGOLEM

My Rudolf Druhý činíme tímto listem:aby jak stav panský,rytířský, tak Pražané, horníci a jiná města s lidmi poddanými náboženství své pod obojí volně a svobodně beze všech překážek vykonávati mohli.Dále týmž stavům konzistoř povolati ráčíme i arcibiskupa pražského dosazovati, i akademii pražskou v moc jejich dávati ráčíme, tak, aby si ji muži hodnými a učenými dosazovati mohli.Jestliže by chtěli víceji chrámův nebo kostelův k boží službě aneb také školy pro vyučování mládeže vystavěti dáti a v tom poroučeti ráčíme, aby každá strana náboženství své volně prosazovala, kněžími svými se řídila a spravovala. Také města, městečka i sedlský lid nemá od svého náboženství odtiskován býti.A proti tomu vejš dotčenému náboženství nic, takového, což by nejmenší překážku učiniti mohlo. Od náš, dědicův našich i budoucích králův českých příjmáno býti nemá.Dán na Hradě Našem pražském léta páně 1609

Rudolfův majestát - všem stejná práva, náboženská svoboda,...

Šíleně smutný Golem


Comments

  • JustReim 7 years ago

    JustReim's avatar

    moc povedený glog